Hollanda Vizesi Laleler; Bugün Hollanda ülkesinin dış ticaret hacminde çok büyük bir yer kaplamakta! Ana vatanı Orta Asya’nın uzak diyar