Portekiz Vizesi

Portekiz Vizesi

Portekiz’e bir seyahat planı olan ve vizeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için hazırladığımız bu yazımızda Portekiz vizesi detayları, vizenin nereden, nasıl ve ne kadar sürede alınabileceğinden bahsettik.

Umarız ki gayet faydalı ve bilgilendirici bir yazı olmuştur ve okuyucularımızın ihtiyaç duyduğu bilgilere sahiptir. İyi okumalar dileriz.

Portekiz Vizesi

Portekiz vizesi, ülkemizde bulunan Portekiz Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri tarafından verilen ve Portekiz’e seyahat etmeyi ve Portekiz’de bulunmayı yasal hale getiren uygulamanın genel adıdır.

İber Yarımadası’nda bulunan ülkenin kara sınırı yalnızca İspanya ile mevcuttur ve Avrupa’nın en batıdaki ülkesidir.

Avrupa ile Afrika kıtaları arasında köprü görevi gören İber Yarımadası üzerinde bulunması sebebiyle çok farklı kültürlere dönem dönem ev sahipliği yapmış ve onlara rağmen kendi kültürünü korumayı başarmıştır.

Coğrafi keşiflerin başlatılmasında öncü olmuş ve zaman içerisinde birçok koloni kurarak dünyanın dört bir yanında topraklara sahip olmuştur.

Portekiz’de demokratik rejimin kurulması ancak Sömürge Savaşları’ndan sonra meydana gelen Karanfil Devrimi adı verilen askeri darbenin yapılmasından sonraki süreçte mümkün olmuştur.

1949 yılında NATO’ya üye olan Portekiz Hükümeti, 1986 yılında Avrupa Birliği’ne katılmış ve 1991 yılında Schengen Antlaşması’nın taraf devletlerinden biri haline gelmiştir.

Schengen statülü bir vize olması sebebiyle Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamili vatandaşlarımızın 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmemekteyken, Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili vatandaşlarımızın vize almaları gerekmektedir.

Bu sayede alınacak olan Portekiz vizesi ile Schengen üyesi olan diğer ülkelere ilk seyahat noktası Portekiz olmak üzere vizenin geçerlilik süresi boyunca seyahat edilebilecektir. 

Diğer Schengen ülkeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Letonya
 • Liechtenstein
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Portekiz Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz’e bir seyahat planı olan vatandaşlarımızdan umuma mahsus pasaport hamillerinin Portekiz vizesi olmadan bu seyahati gerçekleştirmeleri mümkün değildir.

Bu yüzden seyahat planına göre seyahatin gerçekleşmesi beklenen tarihten makul bir süre öncesinde ve gerekli şartları sağlayarak vize başvurusunda bulunulmalıdır.

Portekiz vize başvurularının değerlendirilmesinde yetkili olan kurumlar yalnızca Portekiz Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri ve Portekiz Hükümeti’nin vize temsili anlaşması yaptığı ülke veya ülkelerin resmi temsilcilikleridir.

Fakat bazı vize türleri hariç olmaklar beraber Portekiz Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri daha etkin ve hızlı hizmet sunmak adına kendilerine yapılacak olan doğrudan vize başvurularını kabul etmemektedir.

Bunun yerine görevlendirmiş oldukları yetkili servis birimleri aracılığıyla vize hizmetlerini yürütmektedirler.

Dolayısıyla yapılacak olan başvuruların doğrudan resmi temsilciliklere değil, yetkili servis birimleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Görevlendirilmiş olan yetkili servis birimlerinin bu uygulamadaki rolü ise, başvuruda bulunmak isteyen kişilere randevu vererek bu randevularda resmi temsilcilikler tarafından talep edilen belgelerden oluşan vize başvuru dosyalarını ve başvuru sahibinin biyometrik bilgilerini elde etmek ve resmi temsilciliklere iletmektir.

Bu sebepler vize başvurusu değerlendirme süreci başvuru dosyasının ve biyometrik bilgilerin resmi temsilciliklere ulaştırılmasıyla başlayacak olup pasaportun veya vize sonuç yazısının başvuru sahibine ulaştırılmasıyla son bulacaktır.

Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlarımız pasaportlarının kendilerine ulaşmasını müteakip ilk seyahatleri Portekiz’e ve vizeleri geçerli olmak kaydıyla Schengen sınırları içerisinde seyahat edebileceklerdir.

Portekiz Schengen Ülkesi mi?

1986 yılında Avrupa Birliği’ne katılma kararı alan Portekiz Hükümeti, 1985 yılında Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından oluşturulan Schengen Antlaşması’na 1991 yılında dahil olmuş ve taraf ülkelerden biri haline gelmiştir.

Böylece topraklarını Schengen bölgesine dahil etmiş ve vatandaşlarına serbest seyahat hakkı kazandırmıştır.

Dolayısıyla Portekiz Hükümeti resmi temsilcilikleri tarafından verilen bütün vizelerin Schengen statüsüne sahiptir ve Schengen bölgesi içerisinde seyahat özgürlüğü hakkı verir.

Portekiz Vizesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

Portekiz vizesi Schengen statülü bir vize olup temin edilmesi gereken evraklar vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin kısa süreli bir vize almak için gereken evraklar:

 • Başvuru formu,
 • Planlanmış olan seyahatin bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan ve en iki sayfası boş olan bir pasaport,
 • Geçerli olan pasaportun ve önceki pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri,
 • Arka fonu beyaz, son 6 ay içerisinde çektirilmiş ve daha önce bir vize başvurusunda kullanılmamış iki adet fotoğraf,
 • Planlanan bütün seyahat süresini kapsayan ve bütün tedavi türlerini içeren 30,000 € teminatlı seyahat sigortası,
 • Gidiş-dönüş tarihlerindeki biletler veya rezervasyonlar,
 • Ziyaret süresince konaklanacak yer ve yere ait rezervasyon,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Son üç aylık banka hesap dökümleri ve maaş bordroları,
 • Başvuru sahibi çalışan ise; işveren mektubu/izin veya onayı, sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi, şirketten alınan seyahati ve pozisyonu onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası,
 • Başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı bulunulan ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi,
 • Başvuru sahibi şirket sahibi ise; şirket tarafından düzenlenmiş pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret odası kaydı,
 • Başvuru sahibi emekli ise; emekli olduğunu gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibi öğrenci ise; öğrenci olunduğunu gösterir belge ve masrafları karşılayacak kişinin bankadan ıslak imzalı ve kaşeli olarak aldığı son 3 aylık hesap dökümleri,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Fuara katılım söz konusu ise fuara giriş belgesi,
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; seyahate katılmayan ebeveyninden muvafakatname gerekmektedir.

Diğer vize türleri için gerekli olan evraklar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler.

Portekiz Vize

Portekiz Vizesi Türleri Nelerdir?

Portekiz Turistik Vizesi

Portekiz’e gerçekleştirilecek olan turistik amaçlı bir seyahat söz konusu olduğunda vizeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın başvuruda bulunmaları gereken Portekiz vizesi türüdür.

Bu sayede Portekiz’e 180 gün içerisinde 90 günlük kalış süresini aşmayan turistik seyahatler gerçekleştirilebilecektir.

Portekiz Ziyaret Vizesi

Portekiz’de bir akrabası bulunan veya bir arkadaşı yaşayan vatandaşlarımız bu arkadaşlarını veya akrabalarını ziyaret etmek istediğinde önüne çıkan engellerden biri Portekiz vizesi olacaktır.

Bu engeli ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızın başvurmaları gereken Portekiz vizesi türü, ziyaret vizesidir.

Bu vizeyle hem Schengen statülü bir vizeye sahip olunacak hem de esas amaç olan ziyaret gerçekleştirilebilecektir.

Portekiz Ticari Vizesi

Portekiz menşeili uluslararası bir firma ya da Portekiz’de yer alan bir firma ile ticari ilişkiler kurmuş veya kuracak olan ülkemizdeki bir şirketin sahipleri, ortakları veya temsilcilerinin söz konusu ticari ilişkileri devam ettirerek güçlendirmek veya ticari bir ilişki kurmak amacıyla Portekiz’e gerçekleştirmeleri gereken seyahat için başvurmaları gereken Portekiz vizesi türüdür.

Bu vize sayesinde iki ülkedeki şirket için de faydalı anlaşmalar yapmak mümkün olacak, ortak faaliyetlerin yürütülmesi kolaylaştırılmış olacaktır.

Portekiz Kültürel Etkinlikler Vizesi

Portekiz’de icra edilmesi düşünülen veya planlanan kültürel bir faaliyete herhangi bir rol gereği katılması gereken ve vizeye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın başvuruda bulunmaları gereken Portekiz vizesi türüdür.

Portekiz Şoför Vizesi

Esas varış noktasının Portekiz toprakları içerisinde olduğu veya Portekiz topraklarının esas varış noktasına giden güzergâh üzerinde bulunduğu, insan veya yük taşımacılığının yapılacağı aracı kullanacak olan vatandaşımızın bu seyahati gerçekleştirebilmek için başvuruda bulunması gereken Portekiz vizesi türüdür.

Portekiz Uzun Dönem (D Tipi) Vizesi

Farklı gerekçeler veya ihtiyaçlar doğrultusunda Portekiz’e yapacakları ziyaretlerde 180 gün içerisinde 90 günden daha fazla kalış süresine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın başvurmaları gereken Portekiz vizesi türüdür.

Diğer vize türleriyle kıyaslandığında talep edilme amacına göre değişmekle birlikte çalışma, öğrenim görme gibi hakları da kapsayabilecek bu vize sayesinde Portekiz’de 90 günün üzerinde kalışlar sağlanabilecektir.

Portekiz Vizesi Başvuru Ücretleri

Portekiz’e seyahat etmek için resmi temsilciliklere yapılacak olan başvuruların ücreti başvurunun yapılacağı günün döviz kuruna ve başvuruda bulunulacak olan vizenin türüne göre değişiklik gösterdiğinden net bir tutarın belirtilmesi mümkün olmamaktadır.

Portekiz Vizesi Başvurusu Sonuçlanmadan Uçak Biletleri Alınmalı mı?

Vize başvurularının yalnızca seyahat edilecek ülkenin ülkemizde bulunan resmi temsilcilikleri tarafından değerlendirilebileceği, olumlu veya olumsuz bir sonuca varılabileceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle başvuru süreci içerisinde Portekiz resmi temsilcilikleri tarafından özel olarak talep edilmediği sürece planlanan seyahatin tamamını kapsayan otel ücretinin ödenmesi veya gidiş-dönüş uçak veya diğer vasıta biletlerinin satın alınması tavsiye edilmemektedir.

Ancak yapılmış olan seyahat planına uygun konaklama ve ulaşım rezervasyonlarının bulunması Portekiz de dahil olmak üzere birçok ülke temsilciliği tarafından şart koşulmuştur.

Satın alımlarda ziyade rezervasyonların tavsiye edilmesinin nedeni ise, mevcut vize başvurusunun olası bir ret durumunda vatandaşlarımızın maddi zararının minimuma indirgenme çabasıdır.

Portekiz Vizesi Almak Kolay mı?

Hangi ülkenin resmi temsilciliğine bir vize başvurusunda bulunulacak olursa olsun, vize başvuru sürecini küçümsemek veya “kolay” olarak adlandırmak doğru olmamakla beraber dikkatsizliğe yol açabileceğinden evrakların hazırlanmasında hata yapma olasılığını artıracaktır.

Bu durum da yapılacak bir hata veya unutulan bir evrak sebebiyle vize başvuru sürecinin uzamasına veya olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecektir.

Dolayısıyla vize başvurularının hepsinde son derece dikkatli ve özenli davranılmalı, talep edilen bütün şartlar eşit görülerek sağlanmaya çalışılmalıdır.

Özellikle Schengen Antlaşması taraflarından biri olan Portekiz Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri tarafından verilecek olan Schengen statülü bir vizenin başvuru sürecinin “kolay” veya “zor” olarak adlandırılması bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Çünkü Schengen Antlaşması’nı imzalamış olan bütün ülkelerin vize başvurularında talep ettikleri evraklar aynı olup sağlanmasını istedikleri şartlar aynıdır. Yani uygulamada bütünlük ve standardizasyon vardır.

Dolayısıyla Portekiz Hükümeti resmi temsilciliklerinden alınacak olan Schengen statülü bir vizenin Schengen tarafı olan veya olmayan başka bir ülkenin resmi temsilciliklerinden alınacak olan Schengen statülü bir vizeyi almaktan daha kolay ya da zor olduğu söylenemez.

Portekiz Vizesi Başvurusu Nereden Yapılır?

Portekiz’e seyahat etmek için gerekli olan vizelerin başvuruları ülkemizde bulunan Portekiz Hükümeti resmi temsilcilikleri tarafından değerlendirilmektedir.

Ancak resmi temsilcilikler daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına vize başvurularını doğrudan kabul etmemekte olup görevlendirmiş oldukları yetkili servis birimlerine başvuruda bulunmalarını talep etmektedirler.

Bazı ülkelerin görevlendirmiş olduğu yetkili servis birimleri başvuruları başvuru sahibinin ikamet ettiği ile göre sınıflandırarak ilgili şubesine başvuruda bulunulmasını şart olarak belirlemektedir.

Benzer uygulama Portekiz vizesi almak isteyen vatandaşlarımız için de geçerli olup ikametlerine göre Ankara’da ya da İstanbul’da bulunan yetkili servis birimi şubelerine, Portekiz Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne veya Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Portekiz Vizesi Başvuru Randevusu

Portekiz Cumhuriyeti’nin resmi temsilcilikleri tarafından görevlendirilmiş olan yetkili servis biriminin ilgili şubelerinden alınmak durumunda olan Portekiz vizesi başvuru randevusu, yetkili servis biriminin resmi temsilciliğin taleplerini yerine getirebilmesi için gereklidir.

Yetkili servis birimi şubelerinin görevi, vize başvurusu için talep edilen evraklardan oluşan başvuru dosyalarının ve başvuru sahiplerinin bilgilerini temin ederek resmi temsilciliklere ulaştırmaktır.

Ön kontrolünü gerçekleştirdikleri başvuru dosyalarını ve biyometrik bilgileri resmi temsilciliğe ileten yetkili servis birimleri, başvurunun resmi temsilcilik tarafından değerlendirilmesi sonrasında sonucu başvuru sahibine iletmekle de görevlidir.

Başvuru süreci tamamlanan başvuru sahibi bu sayede pasaportunu yetkili servis biriminden teslim almakta ve çıkacak olduğu seyahatin önündeki vize engelini aşmaktadır.

Portekiz Vizesi Başvurusu ve Randevusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her vize başvurusunda olmazsa olmaz kabul edilen bazı uygulamalar, evraklar veya şartlar bulunmaktadır.

Birçok ülke için de olduğu gibi, Portekiz vizesi başvurularında da olmazsa olmaz olarak adlandırabileceğimiz hususlar bulunmaktadır.

Bunlardan ilkini başvuru sürecini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde talep edilen evraklardan oluşan başvuru dosyasının eksiksiz ve doğru olmasına dikkat edilerek özenle hazırlanmasıdır.

Vize başvurularında ret alınmasının büyük oranda başvuru dosyasında bulunan evraklarda hatalar veya eksiklikler sebebiyle olduğu unutulmamalıdır.

İkincisini ise randevu gününü baz alarak değerlendirdiğimizde karşımıza randevu tarihinin önemi çıkmaktadır.

Planlanan seyahatin başlangıç tarihi ile randevunun bulunduğu tarih arasında makul bir süre bulunması gerekmektedir. Bu süre resmi temsilciliğin başvuruyu değerlendirmesi için gereken süre olarak da düşünülebilir.

Portekiz Vizesi Başvuru Formu

Daha önceki yazılarımızda da olmak üzere bu yazımızda da öneminden bahsetmiş olduğumuz vize başvuru dosyasının kapağı niteliğinde olan Portekiz vizesi başvuru formu, diğer bütün evraklar gibi özen ve dikkatle hazırlanmalıdır.

Başvuruyu değerlendirecek olan resmi temsilcilik memurunun dosyayı incelemeye başladığında karşısına çıkacak ilk evrak olması dolayısıyla söz konusu memurun başvuru sahibi ve seyahat hakkında varacağı yargılara zemin olmaktadır.

Bu sebeple formda yer alan bütün sorular cevaplandırılmalı ve resmi temsilcilik tarafından talep edilen şekilde doldurulmalıdır.

Ayrıca dosyanın geri kalanının başvuru formunda alınmış ve zemine oturtulmuş bilgilerin kanıtlarından oluştuğu da unutulmamalıdır.

Portekiz Vizesi İçin Başvurunun Şahsen Yapılması Şart mı?

Vize Bilgi Sistemi (VIS=Visa Information System) uygulaması Schengen Antlaşması taraf ülkelerin tamamında bulunan bir arşive verilen isimdir.

Bu arşiv sayesinde vize başvurusunda bulunan bütün kişilerin biyometrik bilgileri 5 yıl süreyle saklanmakta olup bir sonraki başvurularında kullanılabilmeye uygun halde muhafaza edilmektedir.

Bu muhafaza yöntemiyle son 59 ay içerisinde biyometrik bilgilerini vererek olumlu bir vize başvuru süreci geçiren vatandaşlarımızın yapacakları başvurularda resmi temsilciliğin özel talepleri hariç olmak kaydıyla bizzat başvuruda bulunmaları şartı yoktur.

Portekiz Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Başvuru süreci, başvuruyu değerlendirecek kurum olan resmi temsilcilikler tarafından talep edilen evrakların öğrenilmesi ve bu evrakların teminine başlanmasıyla başlamakta olup başvuru sonucunun başvuru sahibine bildirilmesi ve pasaportun teslim edilmesiyle sonlanmaktadır.

Bu süreci etkileyen birden fazla faktör olmakla beraber ilk akla gelenlerden biri talep edilen evrakların çeşitliliği sebebiyle bazılarının çok kısa sürede temin edilebilmesine rağmen bazı evrakların temini için birkaç farklı aşama gerektiği için daha uzun sürelere ihtiyaç duyulmasıdır.

Ayrıca başvurunun yapıldığı resmi temsilcilik memurunun mesai yoğunluğuna ve incelemesi gereken başvuru dosyası sayısına göre ihtiyaç duyacağı sürenin değişebileceği de göz önüne alınmalıdır.

Resmi temsilcilikte herhangi bir yoğunluğun bulunmadığı ve talep edilen evrakların çok kısa sürede hazırlandığı durumlarda başvuru sürecinin kısa süreceği söylenebileceği gibi, herhangi bir evrakta yapılan hata veya dosyada bulunması gereken bir evrakın eksikliği halinde sürecin öngörülemeyecek bir süreyle uzayabileceği de söylenebilir.

Bu sebeple Portekiz vizesi başvurularının sonuçlanmasının ne kadar süreceğine dair net bir süre verilmesi doğru olmamakla beraber önceki vize başvurularının ne kadar sürede sonuçlandığına göre bir çıkarım yapılarak bir süre aralığı belirtilmek istenirse bu 15 ila 60 gün arası bir süre olacaktır.

Yabancılar için Portekiz Vizesi

Ülkemizde oturum ve çalışma iznine sahip olup burada ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının da ihtiyaç duydukları halde Portekiz Cumhuriyeti’nin resmi temsilciliklerine vize başvurusunda bulunma hakları bulunmaktadır.

Lakin bir önceki başlığımızda bahsettiğimiz sürecin ne kadar süreceğine belirleyen faktörlere ek olarak başvuru sahibinin uyruğu da eklenmekte olup bu durum hem süreyi hem de karar merciin kararının yönüne etki edebilmektedir.

Portekiz Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz topraklarına gerçekleştirilmek istenen bir seyahat veya ziyaret sebebiyle ihtiyaç duyulan Portekiz vizesinin alınabilmesi için neyin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğini açıkladığımız bu yazımızın Schengen statülü Portekiz vizesi almak isteyen vatandaşlarımız için faydalı ve aydınlatıcı olduğunu umarız.

Mutlu seyahatler dileriz.

Portekiz Vizesi İletişim

Portekiz Vizesi

  Vize Danışmanımız Sizi Arasın

  Aşağıdaki formu doldurun, vize danışmanımız sizi arasın

  Visa Prove
  VisaProve WhatsApp
  Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
  Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim ?
  Call Now Button