Letonya Vizesi

Letonya Vizesi

Farklı sebeplerle Letonya’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımıza Letonya vizesi başvuru süreçlerinde yardımcı olması ve bir ön bilgi sağlaması amacıyla bu yazımızı düzenledik.

Umarız ki yazımız sizler için gayet bilgilendirici olmuştur. İyi okumalar dileriz.

Letonya Vizesi

Letonya’yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımızın başvurmaları gereken vize türü, Letonya vizesidir.

Bu vizenin birçok farklı türü bulunmakla beraber en önemli özelliği Letonya’nın Avrupa Birliği üyesi olması ve Schengen Antlaşması’nı imzalaması dolayısıyla Schengen statülü vizeler olmasıdır.

Kuzeydoğu Avrupa’da bulunan Letonya, Cermen ve İskandinav halklarıyla komşu olmasına rağmen Baltık ülkelerinden biri olması sebebiyle kendi kültürünü korumayı başarmıştır.

Tarih boyunca birçok savaşa ev sahipliği yapan toprakları, birçok kez hükümdar değiştirmiş ve farklı yönetim şekilleriyle yönetilmiştir.

Ülkenin resmi dilinin Letonca olmasına karşın bir dönem yönetimin sosyalist cumhuriyet olması nedeniyle Rusça biliniyorsa herhangi bir iletişim problem yaşanmayacaktır.

Schengen statülü bir vize olması sebebiyle Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamili vatandaşlarımızın 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmemekteyken, Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili vatandaşlarımızın vize almaları gerekmektedir.

2004 yılında hem Kuzey Atlantik Paktı’na hem de Avrupa Birliği’ne katılan Letonya, aynı yıl Schengen Antlaşması’nı da imzalamıştır ancak bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi ortalama 3 yıl almıştır.

Bu sayede alınacak olan Letonya vizesi ile Schengen üyesi olan diğer ülkelere ilk seyahat noktası Letonya olmak üzere vizenin geçerlilik süresi boyunca seyahat edilebilecektir. 

Diğer Schengen ülkeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Lichtenstein
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

Letonya Vizesi Nasıl Alınır?

Letonya’ya bir seyahat planlamış olan vatandaşlarımız Letonya vizesi almak için Letonya Hükümeti’nin ülkemizdeki resmi temsilcilikleri tarafından görevlendirilen yetkili servis birimlerine Letonya vizesi başvurusunda bulunabilirler.

Bu yetkili servis birimleri yapılan vize başvurularının dosyalarını nicelik ve nitelik bakımından değerlendirerek Letonya Hükümeti’nin ülkemizdeki resmi temsilciliklerine iletmekle görevlidirler.

Vize başvuru sürecinde en önemli hususlardan birinin de planlanan seyahatten makul bir süre öncesinde başvurunun yapılmasının gerekmesidir. Her ülkenin vize başvuru değerlendirme süresi farklı olmakla beraber, başvuruların makul bir süre öncesinde yapılması önerilmektedir.

Bu süreçteki her işlemin doğru ve eksiksiz yapılması sonucunda yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması beklenmektedir. Başvurunun olumlu sonuçlanmasını müteakip vatandaşımız ilk seyahati Letonya’ya olmak ve vize geçerlilik süresinin içerisinde bulunmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine de seyahat edebilecektir.

Letonya Schengen Ülkesi mi?

2004 yılında Schengen Antlaşması’nı ve NATO üyeliğini kabul eden Letonya Hükümeti, topraklarını 2004 yılından bu yana Schengen bölgesine dahil etmiştir.

Dolayısıyla Letonya Hükümeti’nin verdiği vizeler Schengen statüsüne sahip olup diğer Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlere imkân sağlamaktadır.

Letonya Vize

Letonya Vizesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

Letonya vizesi Schengen statülü bir vize olduğundan temin edilmesi gereken vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin kısa süreli bir vize almak için gereken evraklar:

 • Başvuru formu,
 • Planlanmış olan seyahatin bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan ve en iki sayfası boş olan bir pasaport,
 • Geçerli olan pasaportun ve önceki pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri,
 • Arka fonu beyaz, son 6 ay içerisinde çektirilmiş ve daha önce bir vize başvurusunda kullanılmamış iki adet fotoğraf,
 • Planlanan bütün seyahat süresini kapsayan ve bütün tedavi türlerini içeren 30,000 € teminatlı seyahat sigortası,
 • Gidiş-dönüş tarihlerindeki biletler veya rezervasyonlar,
 • Ziyaret süresince konaklanacak yer ve yere ait rezervasyon,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Son üç aylık banka hesap dökümleri ve maaş bordroları,
 • Başvuru sahibi çalışan ise; işveren mektubu/izin veya onayı, sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi, şirketten alınan seyahati ve pozisyonu onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası,
 • Başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı bulunulan ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi,
 • Başvuru sahibi şirket sahibi ise; şirket tarafından düzenlenmiş pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret odası kaydı,
 • Başvuru sahibi emekli ise; emekli olduğunu gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibi öğrenci ise; öğrenci olunduğunu gösterir belge ve masrafları karşılayacak kişinin bankadan ıslak imzalı ve kaşeli olarak aldığı son 3 aylık hesap dökümleri,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Fuara katılım söz konusu ise fuara giriş belgesi,
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; seyahate katılmayan ebeveyninden muvafakatname gerekmektedir.

Diğer vize türleri için gerekli olan evraklar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler.

Letonya Vizesi Türleri Nelerdir?

Letonya Turistik Vizesi

Letonya’ya yapılacak olan ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan turistik amaçlı seyahatler söz konusu olduğunda vatandaşlarımızın başvurmaları gereken Letonya vizesi türüdür.

Bu vizeyle Baltık Ülkeleri’nden biri olan Letonya’nın gezilme görülme imkânı olacaktır.

Letonya Ziyaret Vizesi

Letonya’da bir arkadaşı veya akrabası olan vatandaşlarımızın 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak sürelerle bu arkadaşını veya akrabasını ziyaret edebilmesi için ihtiyaç duydukları Letonya vizesi türüdür.

Bu vizenin sunduklarından biri de arkadaşın veya akrabanın ziyaretinin yanında ülkenin de ziyaret edilecek olmasıdır. Aynı zamanda turistik amaçları da kapsadığı düşünülebilir.

Letonya Ticari Vizesi

Letonya’da faaliyet gösteren veya Letonya menşeili bir firma ile yapılan veya yapılacak iş anlaşmaları için toplantılara veya fuarlar gibi etkinliklere şirket sahibi yahut şirket adına bir çalışan konumunda olan vatandaşlarımızın başvurmaları gereken Letonya vizesi türüdür.

Letonya Kültürel Faaliyet, Sportif Faaliyet, Konferans Vizesi

Letonya’da düzenlenecek olan kültürel veya sportif faaliyete yahut bir konferansta sunucu ya da dinleyici olarak yer alacak olan vatandaşlarımızın başvurmaları gereken Letonya vizesi türüdür.

Letonya Erasmus Vizesi

Ülkemizde uygulanan Erasmus programı ile Letonya’da yer alan bir üniversitede eğimine devam edecek olan vatandaşlarımızın, eğitimlerini alabilmeleri için ihtiyaç duydukları Letonya vizesi türüdür.

Letonya Öğrenci Vizesi

Letonya’da yer alan bir enstitü, araştırma merkezi veya üniversitede yüksek lisans veya üzeri bir eğitim alacak olan vatandaşlarımızın bu uzun süreli konaklama ihtiyaçları için başvurmaları gereken Letonya vizesi türüdür.

Letonya Uzun Dönem (D Tipi) Vizesi

Letonya’da uzun süreli kalmak, oraya yerleşmek isteyen vatandaşlarımızın oturum izni almalarını sağlayan ve bu kalışlarına imkân sağlayan Letonya vizesi türüdür.

Hayatlarının kalanını veya 180 gün içerisinde 90 günden fazlasını Letonya’da geçirmeyi planlayan vatandaşlarımız bu vize türü ile bu niyetlerini gerçekleştirebilirler.

Letonya Vizesi Başvuru Ücretleri

Başvuruda bulunulacak vizenin türüne, başvuru sahibinin dosyasına ve yetkili servis biriminden alınacak olan hizmete göre değişiklik gösteren Letonya vizesi başvuru ücreti, başvuru tarihi yaklaşmadan bir tutar belirtilmesine imkân vermemektedir.

Letonya Vizesi Başvurusu Sonuçlanmadan Uçak Biletleri Alınmalı mı?

Letonya Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri tarafından değerlendirilecek olan vize başvurularında seyahat tarihlerine uygun otel ve uçak bileti rezervasyonu talep edilmektedir.

Ancak büyükelçiliğin veya başkonsolosluğun özel olarak talep etmediği durumlarda ücretlerin ödenmemesi tavsiye edilmektedir.

Bunun sebebi ise vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda uğranacak olan maddi zarardır. Resmi temsilcilikler için önemli olanın rezervasyon yapılıp yapılmadığı olduğu unutulmamalıdır.

Letonya Vizesi Almak Kolay mı?

Herhangi bir ülkeden alınacak olan bir vize için daha kolay veya daha zor gibi bir ifade kullanılması doğru olmamakla birlikte, başvuruların olumsuz sonuçlanmasının en temel sebeplerinin başvuru dosyalarındaki eksiklikler olduğu unutulmamalıdır.

Tüm şartların sağlandığı bir vize başvurusunda başvurunun olumsuz sonuçlanmasının çok düşük bir ihtimal olması gibi bir ya da birkaç şartın sağlanamadığı vize başvurularının da olumlu sonuçlanma ihtimali düşüktür.

Letonya Vizesi Başvurusu Nereden Yapılır?

Bazı ülkelerin görevlendirmiş olduğu yetkili servis birimleri başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri illere göre başvuru kabul etmektedirler. Ancak Letonya vizesi için yapılacak olan başvurularda bu veya buna benzer bir kısıtlama bulunmamaktadır ve vatandaşlarımız ilgili servis biriminin kendilerince en uygun olanından Letonya vizesi başvurusunda bulunabilirler.

Letonya Vizesi Başvuru Randevusu

Letonya’ya yapılacak seyahatler öncesinde vize alması gereken vatandaşlarımızın başvuru dosyalarını Letonya Hükümeti’nin resmi temsilciliklerin iletebilmek için ihtiyaç duydukları yetkili servis birimi randevularıdır.

Bu başvurularda başvuru sahibinden istenen bütün evrakların temin edilmesini müteakip dosya değerlendirilmek üzere resmi temsilciliklere gönderilir.

Söz konusu randevular ise evrakların teminini müteakip yetkili servis birimine teslim edileceği gün ve saattir.

Letonya Vizesi Başvurusu ve Randevusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Letonya vizesi başvurularında da yine bütün Schengen ülkelerinde olduğu gibi en önemli hususlardan biri vize başvurusunun seyahatten makul süre öncesinde yapılmasıdır.

Bu sebeple vize başvurularının seyahat tarihinden en az 15 iş günü öncesinde yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Bir diğer husus ise resmi temsilcilik tarafından talep edilen evrakların eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmış olması ve yetkili servis birimi randevusuna getirilmiş olmasıdır.

Letonya Vizesi Başvuru Formu

Letonya vizesi başvurularında başvurunun sebebini veya sebeplerini ortaya koyan, başvuru sahibi ile ilgili bilgilere yer veren bu form, başvurunun yapıldığı resmi temsilcilik tarafından ilk olarak incelenecek belgedir.

Bu sebeple başvuru formlarını doldururken başvuru sahiplerinin son derece dikkatli olmaları ve formda eksik veya yanlış bir bilgiye yer vermemeleri önemle bildirilir.

Letonya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Başvuru süreci temin edilecek evrakların belirlenmesi ile başlayan ve vizenin pasaporta basılmasıyla son bulan bir süreçtir.

Bu sürecin ne kadar sürede sonuçlanacağı ise başvuru dosyasının hazırlanması ve değerlendirilmesiyle doğrudan ilgilidir.

Evrakların hazırlanması başvuru sahibine ve talep edilen vizenin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Resmi temsilcilikler tarafından başvuru dosyasının incelenmesi ise her dosyada farklılık gösterebileceğinden 15 ile 60 gün arasında sonuçlanacağı söylenebilir.

Yabancılar için Letonya Vizesi

Türkiye’de yaşayan oturma ve çalışma iznine sahip yabancı kişilerin bütün Letonya vize türlerine başvurmaları mümkündür. Ancak başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağı veya olumlu mu yoksa olumsuz mu sonuçlanacağı resmi temsilciliklerin inisiyatifinde olup başvuruda bulunan yabancı kişinin uyruğuna, seyahat amacına veya talep ettiği vize süresine göre değişiklik göstermektedir.

Letonya Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Letonya Hükümeti’nin resmi temsilcilikleri aracılığıyla alınabilecek olan, 180 gün içerisinde 90 günlük kalış süresini aşmayan Schengen statüsüne sahip vizelerin nasıl alınabileceğini yazımızda açıkladık.

Yine de herhangi bir konuda danışmanlığa ihtiyacınız olması durumunda sizlere yardım için burada olacağız.

Umuyoruz ki yazımız sizleri planlamakta olduğunuz Letonya seyahatleriniz konusunda aydınlatmış ve yardımcı olmuştur.

Mutlu seyahatler dileriz.

Letonya Vizesi İletişim

Letonya Vizesi

  Vize Danışmanımız Sizi Arasın

  Aşağıdaki formu doldurun, vize danışmanımız sizi arasın

  Visa Prove
  VisaProve WhatsApp
  Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
  Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim ?
  Call Now Button