İzlanda Vizesi

İzlanda Vizesi

İzlanda’ya seyahat planı olan ve bu sebeple İzlanda vizesi ihtiyacı duyan vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına bu yazımızı hazırladık. Umarız ki gayet faydalı olacaktır, ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa da yardımcı olmak için hazır olacağız. İyi okumalar dileriz.

İzlanda Vizesi

Bir ada devleti olan İzlanda, tarih boyunca ada olmasının avantajıyla olumsuz birçok durumdan izole kalmıştır. İlk yerleşim Norveç’ten gelen Vikingler tarafından gerçekleştirilmiş olup bir dönem Norveç’in egemenliğine girmiş ve Norveç’in Danimarka’ya bağlanmasıyla da Danimarka egemenliği altında varlığını sürdürmüştür. 1944’te bağımsızlığını ilan etmesiyle günümüzdeki yönetim şekline bürünmüştür.

Bulunduğu enlemdeki diğer ülkelerle kıyaslandığında ada olması sebebiyle okyanusun da faydasıyla daha ılıman bir iklime sahiptir. Kıyı kesimlerinde tundra bitki örtüsü bulunmaktayken, iç kesimlerde bitki örtüsü bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen 1996 yılında Schengen Antlaşması’nı imzalayan İzlanda Hükümeti, taraflardan biri olmuş ve topraklarını Schengen bölgesine dahil etmiştir. Bu nedenle İzlanda Hükümeti’nin temsilciliklerinden alınacak olan kısa süreli vizeler Schengen statüsüne sahip olacaklardır.

Schengen statülü bir vize olması sebebiyle Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamili vatandaşlarımızın 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmemekteyken, Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili vatandaşlarımızın vize almaları gerekmektedir.

Bu sayede alınacak olan İzlanda vizesi ile Schengen üyesi olan diğer ülkelere ilk seyahat noktası İzlanda olmak üzere vizenin geçerlilik süresi boyunca seyahat edilebilecektir.

Diğer Schengen ülkeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • Letonya
 • Lichtenstein
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

İzlanda Vizesi Nasıl Alınır?

İzlanda’ya seyahat planı olan ve İzlanda vizesine ihtiyaç duyan vatandaşlarımız İzlanda Hükümeti’nin görevlendirdiği yetkili servis birimleri aracılığıyla vize başvurusunda bulunabilirler.

Vize başvurusu öncesinde gerekli evrakların eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması ve uygun b ve makul bir tarihe alınması gerekmektedir.

Ülkemizde İzlanda Hükümeti tarafından görevlendirilmiş olan yetkili servis biriminin görevi büyükelçilik ve başkonsolosluk ile başvuru sahipleri arasında bağlantıyı sağlamaktır.

Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması neticesinde vizesini almış olan vatandaşlarımız ilk seyahatleri İzlanda’ya olmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerini de ziyaret edebilirler.

İzlanda Schengen Ülkesi mi?

1996 yılında Schengen Antlaşması’nı kabul eden İzlanda, bu sayede topraklarını Schengen bölgesine dahil etmiştir.

Dolayısıyla İzlanda Hükümeti’nin verdiği vizeler Schengen statüsüne sahip olup diğer Schengen ülkelerine seyahate imkân sağlamaktadır.

İzlanda Vizesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

İzlanda vizesi Schengen statülü bir vize olduğundan temin edilmesi gereken vize türüne göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin kısa süreli bir vize almak için gereken evraklar:

 • Başvuru formu,
 • Planlanmış olan seyahatin bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan ve en iki sayfası boş olan bir pasaport,
 • Geçerli olan pasaportun ve önceki pasaportun işlenmiş sayfalarının fotokopileri,
 • Arka fonu beyaz, son 6 ay içerisinde çektirilmiş ve daha önce bir vize başvurusunda kullanılmamış iki adet fotoğraf,
 • Planlanan bütün seyahat süresini kapsayan ve bütün tedavi türlerini içeren 30,000 € teminatlı seyahat sigortası,
 • Gidiş-dönüş tarihlerindeki biletler veya rezervasyonlar,
 • Ziyaret süresince konaklanacak yer ve yere ait rezervasyon,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Son üç aylık banka hesap dökümleri ve maaş bordroları,
 • Başvuru sahibi çalışan ise; işveren mektubu/izin veya onayı, sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesi, şirketten alınan seyahati ve pozisyonu onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası,
 • Başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı bulunulan ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi,
 • Başvuru sahibi şirket sahibi ise; şirket tarafından düzenlenmiş pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı, şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret odası kaydı,
 • Başvuru sahibi emekli ise; emekli olduğunu gösterir belgeler,
 • Başvuru sahibi öğrenci ise; öğrenci olunduğunu gösterir belge ve masrafları karşılayacak kişinin bankadan ıslak imzalı ve kaşeli olarak aldığı son 3 aylık hesap dökümleri,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Fuara katılım söz konusu ise fuara giriş belgesi,
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; seyahate katılmayan ebeveyninden muvafakatname gerekmektedir.

Diğer vize türleri için gerekli olan evraklar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilirler.

İzlanda Vizesi Türleri Nelerdir?

İzlanda Turistik Vizesi

Dünyada kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İzlanda’ya turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın başvurmaları gereken İzlanda vizesi türüdür.

Bu vize sayesinde 90 günü aşmayan turistik ziyaretler başlangıç noktası İzlanda olmak şartıyla tüm Schengen ülkelerine gerçekleştirilebilmektedir.

İzlanda Ziyaret Vizesi

İzlanda’da yaşayan bir arkadaşı veya akrabası bulunan vatandaşlarımızın bu kişileri seyahat etmek istediklerinde başvuruda bulunmaları gereken İzlanda vizesi türüdür.

Bu vize sayesinde 90 günü aşmamak kaydıyla hem arkadaşını veya akrabasını ziyaret edebilecek olan vatandaşlarımız, aynı zamanda İzlanda’yı da gezip görme şansına sahip olacaklardır.

İzlanda Ticari Vizesi

İzlanda’da bulunan bir şirket ile ticari ilişkileri olan veya ticari bir ilişkiyi başlatmak isteyen ülkemizdeki şirket çalışanları veya sahiplerinin İzlanda’da yer alan şirket sahipleri veya temsilcileriyle görüşebilmek için başvuruda bulunmaları gereken İzlanda vizesi türüdür.

Bu vize sayesinde amaç belirtilmek şartıyla İzlanda’da gerçekleşecek olan bir fuara katılım sağlamaları veya bir ticaret zirvesine katılımları mümkün olacaktır.

İzlanda Vizesi Başvuru Ücretleri

Başvuru sahibinin talep ettiği vize türüne ve başvuru günündeki döviz kuruna göre değişiklik gösterebilmekte olan İzlanda vizesi başvuru ücreti hakkında bir tutarın belirtilmesi mümkün değildir.

Bu sebeple kesin seyahat kararı verilmeden ve seyahat planı taslak halinde de olsa oluşturulmadan bir tutar belirtilemeyeceği için, ortalama giderlerini hesaplamak isteyen vatandaşlarımızın bizimle iletişime geçmelerini öneririz.

İzlanda Vizesi Almak Kolay mı?

Hukuki meselelerde olduğu gibi her başvuru dosyasının kendi özelinde değerlendirilmesi gerekir ve vize başvuru süreci aşamasında veya sonrasında herhangi bir ülkeden vize alınmasının başka bir ülkeden daha kolay veya zor olduğu söylenemez.

Her ülkenin ülkesini ziyaret edecek kişilerden istediği şartlar belirlenmiştir ve büyükelçilikler ile konsoloslukların görevi vize başvuru sürecinde bu şartların denetimini yapmaktır.

Tüm şartların sağlandığı bir vize başvurusunda başvurunun olumsuz sonuçlanmasının çok düşük bir ihtimal olması gibi bir ya da birkaç şartın sağlanamadığı vize başvurularının da olumlu sonuçlanma ihtimali düşüktür.

İzlanda Vizesi Başvurusu Nereden Yapılır?

Bazı ülkeler başvuru sahibinin ikamet ettiği konuma göre farklı yetkili servis birimi şubelerinden başvuruları kabul etmekteyken, İzlanda vizesi konusunda böyle bir ayrım bulunmamaktadır ve ilgili yetkili servis biriminin bütün şubelerinden başvuruda bulunabilmektedir.

Dolayısıyla gerekli belgelerin teminini ve alınan randevunun takibini müteakip yetkili servis birimlerinden İzlanda vizesi başvurusunda bulunulmaktadır.

Ancak başvurunun değerlendirilmesi Danimarka resmi temsilcilikleri tarafından yapılmaktadır.

İzlanda Vizesi Başvurusu Randevusu

Planladıkları seyahat tarihinden makul bir süre öncesinde hazırlanan evrakların ve başvuru dilekçesinin yetkili servis birimi aracılığıyla resmi temsilciliğe iletilmesi için planlanan görüşmedir.

Bu görüşme yetkili servis birimlerinin ilgili ofislerinde gerçekleştirilmekte olup evraklarınızın nicelik ve nitelik bağlamında değerlendirilmektedir.

İzlanda Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Başvuru süreci evrakların ne kadar sürede temin edileceği, randevunun alınabileceği en erken tarihe ve İzlanda Hükümeti adına Danimarka resmi temsilciliklerinin ne kadar sürede başvuruyu değerlendireceğine göre değişiklik göstermektedir.

Süreci etkileyen birden fazla faktör bulunduğundan net bir sürenin

Bu süreci etkileyen ise birçok faktör bulunmakta olduğundan net bir sürenin verilmesi pek mümkün olmamakla beraber 15-60 gün arası bir sürede sonuçlanacağı söylenebilir.

Yabancılar için İzlanda Vizesi

Ülkemizde yaşayan yabancı kişiler de İzlanda vizesi başvurusunda bulunabilmektedirler. Ancak bu kişilerin çalışma ve oturum izinlerine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurularını yine vatandaşlarımız gibi İzlanda Hükümeti tarafından belirlenmiş olan yetkili servis birimlerine yapmalılardır.

Fakat başvurularının ne kadar sürede sonuçlanacağı ve ne yönde sonuçlanacağı başvuru sahibine ve başvuru sahibinin içerisinde bulunduğu duruma göre değişiklik gösterebilmektedir.

İzlanda Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

İzlanda Hükümeti’nin 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak ve Schengen statüsüne sahip vizelerinin nasıl alınacağını yazımızda açıkladık.

Yine de aklınızda bir soru işareti kaldıysa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Umarız ki yazımız sizleri İzlanda’ya gerçekleştirmeyi planladığınız seyahatleriniz konusunda yardımcı olur. Mutlu seyahatler dileriz.

İzlanda Vizesi İletişim

İzlanda Vizesi

  Vize Danışmanımız Sizi Arasın

  Aşağıdaki formu doldurun, vize danışmanımız sizi arasın

  Visa Prove
  VisaProve WhatsApp
  Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
  Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim ?
  Call Now Button